Para pelajar yang datang ke United Kingdom dan Ireland adalah diwajibkan untuk mendaftar dengan pihak Education Malaysia disepanjang pengajian mereka di sini. Sila isi maklumat anda di sini dengan lengkap dan anda dikehendaki mengemaskinikan data dari masa ke semasa apabila terdapat sebarang perubahan.
Required field | Field visible on your profile | Field not visible on profile
Your image file must be of gif, png, jpg, jpeg type. Your image file should not exceed 1.95 MBs. Images exceeding the maximum width of 200 will be resized. Images exceeding the maximum height of 500 will be resized.
Select image file
By uploading, you certify that you have the right to distribute this image.
  
  
  
  
  
  
Your image file must be of gif, png, jpg, jpeg type. Your image file should not exceed 1000 KBs. Images exceeding the maximum width of 300 will be resized. Images exceeding the maximum height of 200 will be resized.
Select image file
By uploading, you certify that you have the right to distribute this image.
Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya. EM tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan di dalam sistem ini. Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh EM sahaja. Dengan menekan butang REGISTER, anda dianggap telah bersetuju dengan terma ini.